• Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Hirvihaaran Kartanon Palvelut Oy (Y-tunnus: 2653353-4)
Kartanonlenkki 56
04680 Hirvihaara

REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO
Hirvihaaran Kartanon / myyntipalvelu
Puhelin +358 (0)19 688 8255
Sähköposti myynti@hirvihaarankartano.fi

REKISTERIN NIMI
Hirvihaaran Kartanon asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Hirvihaaran Kartanon omaan suoramarkkinointiin.
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista sekä markkinointitoimenpiteiden yhteydessä kerätyistä tiedoista. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi
  • Asema yrityksessä
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä mainonnasta ilmoittamalla siitä Hirvihaaran Kartanon myyntipalveluun puhelimitse 019 688 8255, sähköpostitse myynti@hirvihaarankartano.fi  tai rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.