Privacy Policy

Tämä on Hirvihaaran kartanon palvelut Oy:n henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Hirvihaaran kartanon palvelut Oy
Y-tunnus: 2653353-4
Kartanonlenkki 56
04680 Hirvihaara
puh. 019 688 8255

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Hirvihaaran kartanon palvelut Oy tietosuojavastaava
Kartanonlenkki 56
04680 Hirvihaara
myynti@hirvihaarankartano.fi
puh. 019 688 8255

3. Rekisterin nimi
Hirvihaaran kartanon palvelut Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteripidon perusteena on sekä asiakkuussuhteen ylläpito että markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille.

Hirvihaaran kartanon palvelut Oy kerää henkilötietolain puitteissa asiakastietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:
- pöytä- ja majoitusvarauksien hallinnointi
- asiakassuhteen hoito ja ylläpito
- markkinointi eri kohderyhmille
- asiakaspalvelupalautteen käsittely
- tilastointi
- asiakastyytyväisyyden mittaaminen

5. Rekisterin tietosisältö Hirvihaaran kartanon palvelut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja
- etu- ja sukunimi
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- postiosoite
- markkinointilupa
- yrityksen nimi ja yhteystiedot
- asiakaspalautteet
- asiakkaiden kanssa käydyt chat-keskustelut
- pöytä- ja majoitusvaraukset ja tarjouspyynnöt
- maksutiedot mahdollisten ennakkovarausten ja lahjakorttiostosten osalta

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat asiakkaiden itse ilmoittamia pöytä- ja majoitusvarauksia tehdessä, asioidessa asiakaspalvelun kanssa, ilmoittautumalla postituslistalle ja asioidessa lahjakorttikaupassa.

7. Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen
Henkilötietoja säilötään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

8. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille järjestelmien teknisen toteutuksen ja ylläpidon yhteydessä.

9. Rekisterin suojaus
Hirvihaaran kartanon palvelut Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuureilla ja salasanoilla.
Fyysiset tiedot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy.

10. Tarkastus-, korjaus-ja kielto-oikeus ja sen toteuttamien
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, sekä vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennettuja tietoja. Nämä pyynnöt käsitellään, jonka myötä tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy miksi tietojen poistaminen ei onnistu. Mikäli rekisteröity on eri mieltä perusteluista, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Valituksen käsittelyn aikana rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rajoittamaan tietojensa käsittelyä.

Pyyntö voidaan osoittaa sähköpostitse osoitteeseen myynti@hirvihaarankartano.fi. Tietopyyntöä toteutettaessa henkilö tunnistetaan nimen ja sähköpostin tai puhelinnumeron perusteella, eli tietopyyntö tulee tehdä samasta osoitteesta, millä käyttäjä on tehnyt varauksia, liittynyt postituslistalle tai muuten asioinut Hirvihaaran Kartanon kanssa.